ศูนย์รวมเครื่องมือสำหรับช่าง เจียระไนพลอย และ เตาเผาพลอย มากว่า 3 ทศวรรษ
Gems and Lapidary tools By Somsit